Opleiding en ervaring

Inmiddels begeleid ik ruim 14 jaar verschillende mensen met hun paarden. Het geven van lessen en het helpen van mensen met ‘probleempaarden’ geeft mij enorm veel energie en ik beleef er veel plezier aan. Er is niets leuker dan te zien hoe bij iemand het ‘lichtje’ gaat branden zoals ik dat zelf een tijd geleden ook heb ervaren en nog steeds regelmatig ervaar, want uitgeleerd ben je nooit!
Wanneer iemand ineens zegt ‘Ooh, nou snap ik wat je bedoelt’, dan weet ik dat dit nog veel vaker gaat gebeuren en dat die persoon groeit in zijn/haar kunnen en voelen!

2000 – 2003 ISPH (International School for Professional Horsemanship) te België
De opleiding ISPH heb ik in 2003 met succes afgerond. Het is een holistische opleiding voor ruiter, trainer en instructeur (deeltijd hbo). Holistisch wil zeggen ‘het geheel is meer dan de som der delen’. Dit betekent dat de theorieën en trainingen die op de ISPH worden geleerd elkaar aanvullen en ondersteunen en daardoor meer waard zijn dan wanneer ze apart worden geleerd/gebruikt. Het is een brede opleiding op het gebied van gezondheid en training. Reguliere en zogenoemde ‘alternatieve’ methoden zorgen voor een heel breed pakket. Hieronder volgt een overzicht van het vakkenpakket in mijn afstudeerjaar:

– Anatomie
– Bachbloesemremedie
– Centered Riding
– Didactiek en Sportpsychologie (Ulrike Thiel)
– Klassieke Dressuur
– Freestyle (Emiel Voest)
– Gebitsverzorging
– Gedragswetenschappen (Machteld van Dierendonk)
– Hoefkunde
– Holistische diergeneeskunde (Erik Laarakker)
– Homeopathie
– Management
– Osteopathie (gastcollege)
– Fysiotherapie (gastcollege)
– TCM
– T.T.E.A.M. en TTouch
– Voedingsleer

Na mijn opleiding aan de ISPH heb ik verschillende cursussen /trainingen gevolgd en stages gelopen:

2003 – heden
Ik ben verder gaan trainen bij Ulrike Thiel. Op de ISPH kreeg ik les van haar in het vak didactiek (het leren lesgeven). Momenteel train ik dressuurmatig bij haar met verschillende paarden volgens de klassieke methode. Tijdens een korte stageperiode op haar bedrijf heb ik veel geleerd van haar en haar fijnafgestemde paarden. Het correcte longeerwerk heb ik mij nog meer eigen gemaakt en door veel te kijken naar lessen en videomateriaal heb ik mijn ‘oog’ nog eens extra getraind.

2009 Life Coach opleiding van Health Balance (Marcel Sanders)
Tijdens deze opleiding heb ik geleerd mensen te coachen met behulp van het NAC model ontwikkeld door Anthony Robbins. NAC staat voor Neuro Associative Conditioning en maakt het mogelijk om oude patronen te doorbreken en nieuwe patronen te creëren. Zoals bijvoorbeeld gedrag dat onbewust wordt veroorzaakt door angst, irritatie en onmacht.

2006, 2007 en 2008 Reiki en paarden I, II en IIIa bij Cristl van der Zanden te Helmond
Tijdens deze cursussen heb ik geleerd de universele levensenergie (Ki) bewust te ervaren en ook bewust door te geven aan anderen (mens en dier). Alles en iedereen staat in verbinding met de Universele Levensenergie. Door blokkades (die onstaan door spanningen, angsten, stress, enzovoort) kan de Ki echter niet meer vrij stromen. Een Reikibehandeling geeft lichamelijke en geestelijke ontspanning en ondersteunt het zelfgenezend vermogen door de Ki weer te laten doorstromen. Dit leidt tot een grotere bewustwording.

2005 Basiscursus Lecher-antenne (Rob Tax, Astrid Tax en Erik Laarakker)
Tijdens deze cursus heb ik geleerd om met behulp van de Lecher-antenne fijnstoffelijke energie te meten. In het lichaam lopen energiebanen die horen bij bepaalde organen. Door te meten hoe sterk deze zijn, kun je een goed beeld krijgen van de gesteldheid van het paard cq de mens. Bij organen horen weer bepaalde emoties, en zo kun je inzicht krijgen op lichamelijk en op emotioneel niveau. Het meten kan ook helpen bij de keuze voor voeding of medicatie.

2005 Praktijkervaring opgedaan in Natuurlijk bekappen
Onder begeleiding van hoefsmid Bram de Langen heb ik diverse paarden van de ijzers afgehaald en begeleid naar het blootsvoets lopen volgens de methode ‘Natuurlijk Bekappen’. Dit ben ik gaan leren omdat ik het belangrijk vind de verschillen te begrijpen tussen het reguliere smidwerk en deze methode. Ik ben van mening dat het goed is het paard blootsvoets te laten lopen mits dat mogelijk is! Dit hangt uiteraard af van de hoeven van het paard en de manier van lopen en het werk dat met het paard wordt gedaan.

2004 Smeedcursus Ben Endendijk te ’t Harde
Tijdens deze cursus heb ik geleerd paarden te beslaan volgens de reguliere methode. Deze cursus ben ik om dezelfde reden gaan volgen als de bekapcursus. Wanneer een paard niet goed op zijn ijzers staat, is het belangrijk te weten wat hieraan gedaan zou kunnen worden. Ook dit kan van invloed zijn op de training.

2003 Bekapcursus Ben Endendijk te ’t Harde
Tijdens deze cursus heb ik geleerd paarden met verschillende beenstanden en hoefproblemen op een reguliere manier correct te bekappen. Ik ben deze cursus gaan volgen om meer praktijkgericht te kunnen werken. De hoeven van een paard zijn erg belangrijk om het paard goed aan het lopen te houden. Als instructrice vind ik het belangrijk op de hoogte te zijn van hoefproblemen en te weten wat er eventueel aan gedaan kan worden.

Terug