Revalidatie

Ook de training van paarden die volledig zijn hersteld en die hun werk weer kunnen hervatten, moet op een verantwoordelijke manier worden opgebouwd om te voorkomen dat nieuwe blessures ontstaan of oude blessures weer gaan opspelen.

Bij revaliderende paarden valt te denken aan paarden:

  • met een peesblessure
  • met rugproblemen
  • met bekkenproblemen
  • die verzwakt zijn door ziekte
  • met een lichte vorm van ataxie
  • die angstig zijn, bijv. ten gevolge van een trauma

Voor een voorspoedig herstel is een goede mentale conditie van het paard van essentieel belang.

Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat bij een paard dat een zwaar trauma heeft opgelopen, vaak ook een ruiter of eigenaar hoort die met angst te kampen heeft. Om weer als vanouds te kunnen werken met je paard kun je terecht voor begeleiding. Zie ook angstbegeleiding.

Terug